Permascand har ökat sin tillverkningskapacitet genom installationen av en automatiserad produktionslina i fabriken i Ljungaverk. Automatiseringen är i linje med bolagets strategi att möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter.

Elektrokemiska lösningar är en vital del för att tillgodose den ökade globala efterfrågan på grön teknologi. För att möta den efterfrågan har Permascand automatiserat och effektiviserat sin produktion.

Automatiseringen av produktionen kommer främst öka kapaciteten för tillverkningen av kritiska produkter som används i system för effektiva och hållbara reningsprocesser av havsvatten i handelsfartyg. Här drivs den accelererande efterfrågan till stor del av skärpta internationella krav på rening av barlastvatten från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och USA:s kustbevakning.

– Vi upplever flera starka trender som driver efterfrågan på våra slutkundsmarknader, både inom grön teknologi som förnybar energi och energilagring, samt inom den marina sektorn där våra elektrokemiska celler är centrala för att fartyg ska kunna följa internationella hållbarhetsregler. Automatiseringen tar vår produktion till en ny nivå och ger oss den kapacitetsökning som vi behöver för att möta den tilltagande efterfrågan på våra produkter, säger Permascands VD Peter Lundström.

Robotarna i produktionslinan skär ut elektroder i rätt storlek och sätter sedan samman dem i bipolära elektroder. Produktionen blir både effektivare och mer hållbar. Tiden för arbetsmomentet halveras då det sker automatiskt, samtidigt som mindre material går till spillo. Denna del av produktionen kan nu genomföras med hög kapacitet dygnet runt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76