Permascand stärker styrelsen med de erfarna ledamöterna Per Lindberg och Johan Karlsson för att ta bolaget in i en ny industriell fas. Per Lindberg, med lång erfarenhet av att leda och utveckla bolag i en internationell miljö, tar över rollen som styrelseordförande.

De globala trenderna inom elektrifiering och ökad efterfrågan på förnybar energi driver den globala omställningen till grön teknologi. De elektrokemiska lösningar som Permascand tillhandahåller är en viktig del för att möjliggöra utvecklingen inom dessa områden, för en mer hållbar framtid.

– Permascand har en stor betydelse i den gröna omställningen vilket leder till att marknaden för bolagets produkter växer i snabb takt. Det är ett högteknologiskt bolag som innehar en stark position för att växa med denna ökade efterfrågan. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att stärka den ytterligare, säger Permascands nya styrelseordförande Per Lindberg.

Per Lindberg, född 1959, har en lång erfarenhet från ledande positioner i det svenska näringslivet. Mellan 2005 och 2018 ledde han Billerud och senare BillerudKorsnäs som vd och koncernchef. Därefter var Per Lindberg vd och koncernchef på Epiroc, som framgångsrikt etablerades som ett börsnoterat bolag efter avknoppning från Atlas Copco. Per Lindberg har civilingenjörsexamen samt doktorsexamen, från Chalmers tekniska högskola. Sedan 2010 är han ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Johan Karlsson, född 1965, är CFO på Dustin Group och styrelseordförande i Adlibris. Han har en bred ekonomisk bakgrund inom IT och detaljhandel, och har tidigare arbetat på Techdata, ACO och Unilever. Johan Karlsson har civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76